Simrishamn

Simrishamn är en mindre kuststad på Österlen i Skåne. Staden grundades som en mindre fiskeby på vikingatiden och har sedan dess växt i storlek. Simrishamn fick sina stadsrättigheter på 1200 talet. Staden har cirka 7000 invånare som är fast bosatta även om antalet ökar under sommarmånaderna. Med tanke på befolkningsmängden i Simrishamn så kan man konstatera att idag hade staden aldrig fått stadsrättigheter.

Simrishamn idag

Att den lilla fiskebyn har gått till att bli en stor stad går utan att tvekan att säga. Stadens storlek har växt och växer fortfarande och på sommaren kommer det många turister till staden. Simrishamn är en stad som fortfarande är idyllisk och har kullerstensgator och många gamla byggnader. Det är ett kulturcentrum och det går att uppleva hur det var i staden för hundratals år sedan.

Allt i staden är inte gammsimrishamnalt och staden växer. Det byggs mycket nya hus i utkanterna och fler och fler barnfamiljer flyr storstäderna och bosätter sig vid den idylliska staden vid kusten. Eftersom det är en kuststad så är fiske fortfarande viktigt för staden och de har en fin fiskmarknad. Staden har även tre hamnar, en småbåts hamn, en fiskebåts hamn och en handelsbåts hamn. Det går regelbundet större båtar från Simrishamn till bland annat Polen.

Fornminnen

Eftersom Simrishamn är en så pass gammal stad är det en viktig stad när det kommer till historia. När staden grundades som en fiskeby var landsgränserna inte så viktiga. Därefter har Skåne tillhört Danmark och Sverige i omgångar. Detta går att se i staden även om staden i sig aldrig var av intresse i Snapphanekriget.

Om man är intresserad av fornminnen och hällristningar är Österlen i sig ett bra turistmål och Simrishamn som en stad har en stor mängd av dem i sig själv. De är fint bevarade och en del finns på museum medan andra finns ute i staden och har inte flyttats från sin ursprungliga plats.